ความหมายนโยบายสาธารณะ

1. ความหมาย

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQVcsh-TOdPG1HoOWqFJsW2DwWzGpaIl_unfl90FZXs1dbqtHpO11GR6JN5MjdlvvYDktnGh3EZoL9l/embed?start=true&amp;loop=false&amp;delayms=5000" frameborder="0" width="360" height="280" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>