ใบงานที่ 1

1. เขียนในกระดาษ A4 แบบใดก็ได้

2. เสร็จแล้วถ่ายภาพแปลงเป็น PDF ส่งใน E-Learning รายวิชาปรัชญาเบื้องต้น  

3.หากมีปัญหาในการส่งหรือข้อสงสัยใดๆไปขอคำแนะนำจากผมได้ที้ห้องทำงาน (ห้องประสานงานสาขาวิชาปรัชญา ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) หรือ Inbox ใน line หรือ Facebook (messenger)

4. ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม