ส่งการบ้านครั้งที่ 1

วิธีการส่งการบ้านครั้งที่ 1

  1. คลิก Add submission
  2. ส่งไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น "รหัสนักศึกษา-ชื่อ-นามสกุล" แล้วอัพโหลดไฟล์ไปยัง Google Drive หรือ One Drive แล้วแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ แล้วคัดลอก Link ที่ปรากฏมาวางในช่อง Online Text
  3. ในส่วน File Submission ให้ส่งเป็นไฟล์ Word / PDF / PPT โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น "รหัสนักศึกษา-ชื่อ-นามสกุล"
  4. เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง