ส่งใบงาน Assignment (การพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์)

ส่งใบงาน Assignment

1. คลิก Add submission

2. ส่งไฟล์ pdf / powerpoint  บทใด บทหนึ่ง โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น "รหัสวิชา-ชื่อ-นามสกุล" แล้วอัพโหลดไฟล์ไปยัง google drive file stream  แล้วแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ แล้วคัดลอก Link ที่ปรากฎมาวางในช่อง Online Text

3. ในส่วนของ File Submission ให้ส่งเอกสารอะไรก็ได้ที่เป็นไฟล์ Word ขนาดไม่เกิน 2 MB โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น "รหัสวิชา-ชื่อ-นามสกุล"

4. เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง