การบ้านครั้งที่ 1 วางโครงการบทเรียน

วิธีการส่งการบ้านครั้งที่ 1

1. คลิก Add submission

2. ส่งไฟล์ pdf การออกข้อสอบบาลี โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น "รหัสนักศึกษา-ชื่อ-นามสกุล" แล้วอัพโหลดไฟล์ไปยัง Google Drive file strem แล้วแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ แล้วคัดลอก Link ที่ปรากฎมาวางในช่อง Online Text

3. ในส่วนของ File Submission ให้ส่งแนวคิดการทำสื่อการเรียนรู้เป็นไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น "รหัสนักศึกษา-ชื่อ-นามสกุล"

4. เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง