รายงานปรัชญาเบื้องต้น 1/2561 เรื่อง ทฤษฎีหรือแนวคิดทางปรัชญา....---***รายงานส่งตรงนี้เลยจ้า

รายงานรายวิชาปรัชญาเบื้องต้น 1/2561

เรื่อง  ทฤษฎีหรือแนวคิดทางปรัชญา

 

คำสั่ง  :  ให้นิสิตเขียนรายงานทฤษฎีหรือแนวคิดทางปรัชญาที่ตนเองสนใจหรือชื่นชอบ เลือกมา 1 เรื่อง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1     รายงานจะต้องมี ปก/คำนำ/สารบัญ ให้เรียบร้อย (อนุญาตให้พิมพ์ด้วย MS word ได้)

2     เนื้อหาของรายงานไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A4  (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น)

3      โดยมีกรอบของเนื้อหาดังนี้

         3.1) อธิบายทฤษฎีหรือแนวคิดทางปรัชญาตามข้อเท็จจริงที่นักปรัชญานำเสนอ

         3.2) วิเคราะห์หลักการ ข้อคิดเห็นของทฤษฎีหรือแนวคิดทางปรัชญา

         3.3) ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อทฤษฎีหรือแนวคิดทางปรัชญา

4 ให้ส่ง ผ่านระบบ E-learning   เงื่อนไขมีดังนี้

         1.) เขียนในกระดาษ A4 แบบใดก็ได้

         2.) เสร็จแล้วถ่ายภาพเป็น JPEG หรือแปลงเป็น PDF ส่งใน E-Learning รายวิชาปรัชญาเบื้องต้น  

         3) หากมีปัญหาในการส่งหรือข้อสงสัยใดๆ ไปขอคำแนะนำจากผมได้ที้ห้องทำงาน (ห้องประสานงานสาขาวิชาปรัชญา ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) หรือ Inbox ใน line หรือ Facebook (messenger)

5 ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561